TỶ GIÁ

Cổ Phiếu Tiềm Năng

20/11/2020

Amazon

Amazon.com Inc AMZN  3/5 Đánh giá ngày 19/11/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức AMZN Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá0 Doanh thu0 CP đang lưu hành0 Tỷ suất cổ tức0 P/E0 P/B0 EPS0 StyleĐầu tư giá trị […]

Xem thêm

20/11/2020

Boeing

Boeing Co BA  4/5 Đánh giá ngày 19/11/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức BA Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá0 Doanh thu0 CP đang lưu hành0 Tỷ suất cổ tức0 P/E0 P/B0 EPS0 StyleĐầu tư giá trị […]

Xem thêm

05/11/2020

Alibaba

Alibaba Group Holding Ltd ADR BABA  3/5 Đánh giá ngày 04/11/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức BABA Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá0 Doanh thu0 CP đang lưu hành0 Tỷ suất cổ tức0 P/E0 P/B0 EPS0 StyleĐầu […]

Xem thêm

04/11/2020

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson JNJ  3/5 Đánh giá ngày 03/11/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức JNJ Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá0 Doanh thu0 CP đang lưu hành0 Tỷ suất cổ tức0 P/E0 P/B0 EPS0 StyleĐầu tư giá […]

Xem thêm

04/11/2020

Walt Disney

The Walt Disney Co DIS  3/5 Đánh giá ngày 03/11/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức DIS Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá0 Doanh thu0 CP đang lưu hành0 Tỷ suất cổ tức0 P/E0 P/B0 EPS0 StyleĐầu tư […]

Xem thêm

03/11/2020

Caterpillar

Caterpillar Inc CAT  3/5 Đánh giá ngày 03/11/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức CAT Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá0 Doanh thu0 CP đang lưu hành0 Tỷ suất cổ tức0 P/E P/B EPS0 StyleĐầu tư giá trị […]

Xem thêm