TỶ GIÁ

Cổ Phiếu Tiềm Năng

21/01/2021

Microsoft

Microsoft Corp MSFT  4/5 Đánh giá ngày 20/01/2021 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức MSFT Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá126.05 tỷ USD Doanh thu28.96 tỷ USD CP đang lưu hành1.55 tỷ CP Tỷ suất cổ tức5.93% P/E14.39 […]

Xem thêm

04/01/2021

Philip Morris

Philip Morris International Inc PM  4/5 Đánh giá ngày 04/03/2021 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức PM Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá126.05 tỷ USD Doanh thu28.96 tỷ USD CP đang lưu hành1.55 tỷ CP Tỷ suất cổ […]

Xem thêm

30/12/2020

MC Donald

McDonald’s Corp MCD  4/5 Đánh giá ngày 29/12/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức MCD Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá156.4 tỷ USD Doanh thu19.24 tỷ USD CP đang lưu hành745.1 triệu CP Tỷ suất cổ tức2.46% P/E32.04 […]

Xem thêm

15/12/2020

Lockheed Martin

Lockheed Martin Corp LMT  4/5 Đánh giá ngày 14/12/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức LMT Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá97.16 tỷ USD Doanh thu64.25 tỷ USD CP đang lưu hành280 triệu CP Tỷ suất cổ tức2.99% […]

Xem thêm

07/12/2020

Google

Alphabet Inc Class C GOOG  3/5 Đánh giá ngày 04/12/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức GOOG Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá1170 tỷ USD Doanh thu171.7 tỷ USD CP đang lưu hành676.4 triệu CP Tỷ suất cổ […]

Xem thêm

03/12/2020

Coca Cola

Coca-Cola Co KO  3/5 Đánh giá ngày 30/11/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức KO Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá0 Doanh thu0 CP đang lưu hành0 Tỷ suất cổ tức0 P/E0 P/B0 EPS0 StyleĐầu tư giá trị […]

Xem thêm
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Tham Gia Khóa Học Đầu Tư Trực Tuyến
Tổ chức hàng tuần, hoàn toàn miễn phí
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Thành Công
Thông tin của bạn đã được gửi thành công