TỶ GIÁ

Cổ Phiếu Tiềm Năng

25/09/2020

Apple

Apple Inc AAPL  2/5 Đánh giá ngày 30/11/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức AAPL Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá0 Doanh thu0 CP đang lưu hành0 Tỷ suất cổ tức0 P/E0 P/B0 EPS0 StyleĐầu tư giá trị […]

Xem thêm

23/09/2020

Tesla

Tesla Inc TSLA  1/5 Đánh giá ngày 22/09/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức TSLA Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá0 Doanh thu0 CP đang lưu hành0 Tỷ suất cổ tức0 P/E0 P/B0 EPS0 StyleĐầu tư giá trị […]

Xem thêm

28/08/2020

Pfizer

Pfizer Inc PFE  4/5 Đánh giá ngày 27/08/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức PFE Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hoá203.55B USD Doanh thu49.2B USD CP đang lưu hành5.55B shares Tỷ suất cổ tức4.01%/năm P/E14.91 P/B3.16 EPS2.46 StyleĐầu […]

Xem thêm

28/07/2020

Facebook

Facebook Inc A FB  3/5 Đánh giá ngày 12/08/2020 Biểu đồ Phân tích Thông tin doanh nghiệp Tài chính Cổ tức Tin tức FB Chart by TradingView Thông số chung Chỉ số chính Thông số chung Vốn hóa 0 Doanh thu 0 CP đang lưu hành 0 Tỷ suất cổ tức 0 P/E 0 […]

Xem thêm