ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 22.09.2020

1. Chủ tịch Nikola Milton từ chức
2. Cổ phiếu được thiết lập để mở cửa giảm mạnh
3. Vương quốc Anh công bố những chính sách mới để hạn chế lấy lan vi rút.

—————————————-
👉 Bấm vào link để cập nhật tin tức:
https://congdongforex.com/category/ti
—————————————
TRAO KIẾN THỨC – TRAO TƯƠNG LAI
▼Liên hệ trực tiếp qua: 0919415499
▼Website:
http://congdongforex.com
▼Kênh cộng đồng kiến thức:
https://t.me/channelcongdongforex
▼Fanpage:
http://facebook.com/CongdongForexVie/
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Tham Gia Khóa Học Đầu Tư Trực Tuyến
Tổ chức hàng tuần, hoàn toàn miễn phí
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Mở Tài Khoản Giao Dịch
Đăng ký thông tin tại đây
Thành Công
Thông tin của bạn đã được gửi thành công